Image For Activity Cover
Kardiyovasküler Hastalık ve İnmeden Korunma Kursu'nun
Eğitim videosu
Tanım
Tanım
Bulaşıcı olmayan hastalıkların (NCD'ler) küresel yükünü azaltmak, hastalardaki risk faktörlerini yönetmek için güçlendirilmiş ve gerekli şekilde donatılmış ön cephe sağlık çalışanlarına bağlıdır. NCD Academy, ölüm nedeni olarak ilk sırada yer alan kardiyovasküler hastalıktan (KVH) başlayarak mortalite ve morbidite üzerindeki en büyük yükü oluşturan NCD grubu hakkında eğitim yoluyla bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.
• Hedef Kitle: NCD Academy sertifika kursları, ACC'nin küresel programlar portföyünün amiral gemisi bileşeni olarak ABD dışındaki birinci basamak sağlık çalışanlarını hedeflemektedir. Bunlar hastane ortamında dahiliye uzmanları ile hasta bilgilerinin toplanması ve kritik olmayan bakımdan sorumlu hemşirelerin yanı sıra sağlık ocaklarındaki pratisyen hekimleri ve aile hekimlerini kapsamaktadır. Daha kısıtlı bir ölçüde NCD Academy, tedavi etme yetkisine sahip olmayabilecek ancak bulundukları topluluklarda sağlık desteği ve tarama konusunda önemli bir rol oynayan saha çalışanları için de faydalı olabilir.
• Kurs Konuları: Kardiyovasküler Hastalık ve İnmeden Korunma konusunun işlendiği bu ACC sertifika kursu, hastalardaki riski azaltmak için önerilen yaşam tarzı davranışları ve ilaç tedavilerinin yanı sıra riskin değerlendirilmesini sağlayan önemli bilgileri kapsamaktadır. Öğrenciler hipertansiyonu olan hastalar için tedavi ve diyabet hastalarında kardiyovasküler riskin yönetilmesi için rehber ilkeler de dâhil olmak üzere bakımı hastanın benzersiz risk profiline göre oluşturmalarını sağlayacak stratejileri keşfedecekler. ACC, gelecekte vereceği kurslar aracılığıyla geri kalan "Büyük 5" NCD'yi önlemeyi hedeflemektedir: kanser türleri, kronik solunum yolu hastalıkları ve akıl sağlığı bozuklukları.
Summary
Availability: On-Demand
Credit Offered:
3.25 CME Credits
3.25 CNE Credits
3.25 CPE Credits
3.25 PA Credits
3.25 COP Credits
Contains: 10 Courses
Android App Download IOS App Download Powered By